1453-1821: Η Ώρα Της Απελευθέρωσης

1453-1821: Η Ώρα Της Απελευθέρωσης
Πλατφόρμες: PC
Genre: Strategy
Players: 1
PEGI: 12
Publisher: SDS Game Studios
Developer: SDS Game Studios
Website: www.sds-gamestu...
Distributor: Centric Multimedia

Game Reviews

1453-1821: Η Ώρα Της Απελευθέρωσης

Μια ελληνική προσπάθεια που ευελπιστούμε να έχει καλύτερη συνέχεια
..περισσότερα